7 mesi                                  8 mesi                                              9 mesi                    

Ingrandimento 1 mese 7k. . ingrandimento 2 mesi 14k. . ingrandimento 3 mesi 12k. . .    .   7.0 kg/ 65cm                           7.5 Kg/ 66cm                            8.2Kg/ 67 cm                      

 

 

          10 mesi                                                          12 mesi

 

       8.2 Kg / 69 cm                                                 8.8 Kg/ 73cm